Terminy i kryteria naboru do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020
  •  pobierz Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło na rok szkolny 2019/2020
  • pobierz Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 24 stycznia 2019 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło na rok szkolny 2019/2020
  • pobierz Uchwała Nr XLI/250/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
  • pobierz Uchwała Nr XLI/251/2017 Rady Gminy Jasło  z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło

Źródło: https://www.gminajaslo.pl/pl/oswiata/wydarzenia/terminy-i-kryteria-naboru-do-szkol-podstawowych-i-oddzialow-przedszkolnych-na-rok-szkolny-2019-2020.html

Kategorie: Szkoła

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.