Szanowni Państwo, mieszkańcy Warzyc

Mam 33 lata, jestem żonaty, mam trójkę wspaniałych dzieci. Wraz z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha.

Obecnie pracuję w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym. Jestem odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych i wojennych naszego rejonu. W ramach pełnienia swoich obowiązków codziennie współpracuję zarówno z innymi pracownikami GPK, jak również pracownikami Urzędu Gminy Jasło. Z wszystkimi mam dobry kontakt i jestem pewien, że w razie potrzeby nie odmówią mi swojego wsparcia.

Od kilkunastu lat pełnię również funkcję grabarza w naszej wsi. Jestem przekonany, że zadanie to wykonuję rzetelnie oraz z należytą godnością, co potwierdza się w rozmowach z mieszkańcami.

Obserwując obecne funkcjonowanie naszego sołectwa doszedłem do przekonania, że nasza wieś potrzebuje młodego i silnego gospodarza, dlatego podjąłem decyzję, by podczas najbliższych wyborów kandydować na funkcję sołtysa.

Jestem człowiekiem pracowitym, pełnym energii i zapału do działania. Mam wiele pomysłów na uatrakcyjnienie i usprawnienie funkcjonowania naszej wsi, jednocześnie jestem otwarty na wszelkie uwagi czy wskazówki oraz gotowy współpracować z każdym, kto wykaże inicjatywę służącą naszemu sołectwu. Lubię udzielać się i pracować w czynie społecznym, czego przykładami są m.in. sfinansowanie i wykonanie przeze mnie postumentu pod figurkę Św. Floriana przy remizie strażackiej, zrealizowanie zamiaru śp. Czesława Wojewody, wieloletniego sołtysa naszej wsi, dotyczącego wykonania nowego krzyża i umieszczenia na nim figury Jezusa na cmentarzu w lesie warzyckim, zrealizowany projekt z Mikołajem w naszej wsi czy praca w Zarządzie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce, w którym od początku aktywnie się udzielam.

Łatwo nawiązuję kontakty. Mam wiele propozycji na ciekawe wykorzystanie wolnego czasu przez mieszkańców naszego sołectwa w każdym przedziale wiekowym i jestem przekonany, że ze wsparciem Wójta oraz radnych z naszej wsi możliwa będzie realizacja wielu interesujących przedsięwzięć.

Szanowni Państwo, jeżeli zdecydujecie się powierzyć mi tę ważną dla naszej warzyckiej społeczności funkcję, której roli i odpowiedzialności jestem świadomy, zobowiązuję się, że niejednokrotnie odwiedzę każde domostwo i wysłucham zarówno uwag jak i propozycji działań dla lepszego funkcjonowania naszej wsi. Zapewniam również, że jako sołtys będę organizował zebrania z mieszkańcami co miesiąc, bo wierzę, że pozwoli to ograniczyć nieporozumienia i przyczyni się do znalezienia kompromisowych rozwiązań.

Z poważaniem,

Tomasz Witusik


1 komentarz

jelo. · 08-04-2019 o 00:28

25ha ,3 dzieci, praca po8 godz. grabarz żona pracuje to kiedy ty będziesz miał czas żeby jeszcze pełnić funkcję sołtysa a kiedy czas na to by pobyć z rodziną

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.