Troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest bardzo ważnym elementem kształcenia komunikacyjnego w szkole. Od tego, czego nauczy się mały Jaś, zależeć będzie postępowanie dorosłego Jana. Jeżeli już od szkoły podstawowej będziemy wyrabiać w dzieciach nawyki bezpiecznego korzystania z dróg, doskonalić umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, to w przyszłości, miejmy nadzieję, dane statystyczne informujące o zabitych i rannych na polskich drogach nie będą aż tak dramatyczne jak do tej pory.

29. kwietna w Zespole Szkół w Warzycach odbył się XXXVIII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, etap gminny. Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jasło. Uczestnicy turnieju, reprezentanci szkół z Niepli, Szebni, Warzyc, Trzcinicy i Osobnicy, musieli  zmierzyć się z czterema konkurencjami, w których wykazali się: znajomością przepisów ogólnych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, znajomością przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach oraz musieli pokonać tor przeszkód.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali fachowcy: przedstawiciele Komendy Powiatowej w Jaśle oraz Pani mgr Marta Klamut ze słuchaczami z Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

W grupach turniejowych reprezentujących szkoły podstawowe najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niepli, zaś w zespołach reprezentujących gimnazja przedstawiciele Zespołu Szkół w Szebniach. To do nich należały laury zwycięstwa.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy, bo choć zaszczytne pierwsze miejsce zostało przyznane tylko jedno w każdej kategorii wiekowej, wiedza zdobyta przez wszystkich pozostałych uczestników konkursu jest bezcenna.

Całemu turniejowi towarzyszyło wiele pozytywnych emocji i wrażeń, a cel najważniejszy – propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa na drodze i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – został osiągnięty.

Zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

ZS w Warzycach

Kategorie: Szkoła

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.