Cmentarz Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach to miejsce szczególnej pamięci, tam w pierwszą niedzielę września odbywają się uroczystości patriotyczno – religijne upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej, wydarzeń które odcisnęły tak tragiczne piętno na tej ziemi.

Uroczysta Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Niemca z diecezji Kamieńsko – Podolskiej, zgromadziła licznie mieszkańców, rodziny poległych, harcerzy, uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół w Warzycach. W uroczystościach udział wzięły również delegacje lokalnych władz, poczty sztandarowe jednostek OSP oraz Zespołu Szkół w Warzycach. Uroczystość uświetniała Orkiestra dęta działająca przy GOK w Jaśle oraz chór Laurenti.

Ks. Biskup w swoim kazaniu poruszył serca zgromadzonych. Po mszy św. Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz w krótkim przemówieniu przypomniał tragiczną historię “Lasu Warzyckiego” oraz podkreślił konieczność podtrzymywania pamięci o tragedii jaka miała tu miejsce.

Harcerze pełnili wartę honorową przy pomniku. Harcmistrz Jacek Smolik z I szczepu „Orląt” im. Janka Bytnara odczytał apel poległych, po czym złożono kwiaty.

Na zakończenie  Orkiestra Dęta wykonała koncert pieśni patriotycznych.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.