Mieszkańcy – rolnicy posiadający uprawy powyżej 1 ha poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach, w produkcji zwierzęcej, stratach w maszynach oraz budynkach i budowlach służących do produkcji rolnej.

 Do pobrania:

  • Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnych: pobierz
  • Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat: pobierz
  • Klauzula informacyjna dla producenta rolnego: pobierz 

Źródło:

https://www.gminajaslo.pl/wazne-informacje/325-wniosek-o-szacowanie-szkod-dla-rolnikow.html?fbclid=IwAR2l1zpfcxe9LIETfQ49G4Y4QvwoVFtsAp6seGzoU2AjMocyzzwWNv5xKpw

Kategorie: Ogłoszenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.