Tradycyjne po nowym roku mieszkańcy Warzyc zgromadzili się w sali Domu Ludowego w Warzycach na wspólne kolędowanie. Tegoroczne kolędowanie uświetnił koncert Chóru Laurentii pod batutą Mateusza Gałuszki, który na samym początku przedstawił kilka kolęd w profesjonalnych aranżacjach.  Później po poczęstunku głos przejęli uczestnicy spotkania, którzy do późnych godzin nocnych śpiewali kolędy znane i mniej znane.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować Panu Mateuszowi Gałuszce, który z wielką wytrwałością akompaniował do wszystkich utworów, a także Chórowi Laurentii za występ oraz współprowadzenie spotkania.

Wójt Stanisław Pankiewicz w swoim przemówieniu podkreślał istotność tego typu spotkań dla integracji lokalnej społeczności oraz kultywowaniu tradycji lokalnych.

Z roku na rok rośnie liczba uczestników spotkania, w tym roku było to ponad 130 osób.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.