W Warzycach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle. Podczas spotkania podsumowano pięcioletnią kadencję, a także wybrano nowe władze oddziału gminnego tj. zarządu oddziału, komisji rewizyjnej i delegatów na zjazd powiatowy oraz przedstawicieli do zarządu powiatowego.

W zebraniu uczestniczyło 47 delegatów z poszczególnych jednostek gminy oraz zaproszeni goście. Przewodnictwo zjazdu powierzono dh Tomaszowi Socha. Sprawozdanie z ostatniej kadencji złożył komendant gminny – dh Mateusz Błasik.
Zasadniczym elementem zjazdu był wybór władz związku. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP został wybrany dh Leszek Śliwa, a wiceprezesami: dh Józef Wójtowicz, dh Wojciech Piękoś, dh Jerzy Urbanik i dh Grzegorz Dyl. Komendantem gminnym został dh Mateusz Błasik, sekretarzem Marek Zajchowski, a skarbnikiem dh Rafał Dziedzic.
Zmieniono też skład komisji rewizyjnej, wybrani zostali: przewodniczący dh Tomasz Socha, zastępca dh Wiesław Betlej, sekretarz dh Tomasz Knap, oraz członkowie dh Damian Wożniak i dh Grzegorz Dunaj.
Wybrano również delegatów na Zjazd Powiatowy: dh Wiktora Pawlusia, Adama Rozmusa, Grzegorza Dyla, Józefa Wójtowicza, Jerzego Urbanika oraz Leszka Śliwę.
Gminnym kapelanem strażaków pozostał ks. prałat Wacław Rybka.
Kategorie: OSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *