Pierwszy dokument, który wspomina Warzyce to dokument legata papieskiego z 1123 roku mówiący, że do klasztoru benedyktynów należy wieś Krotowice – czyli dzisiejsze Warzyce. Obecną nazwę Warzyce otrzymały pod koniec XIII w., w tymże wieku osada została ulokowana na prawie magdebruskim.

Z kolei z dokumentu z 9 lutego 1319 roku dowiadujemy się o sporze między Michałem opatem tynieckim a Jakubem z Bogorii podkomorzym sandomierskim o gród Golesz wraz z sąsiednimi wsiami, w tym i Warzycami. Dokument ten zawiera wyrok Władysława Łokieteka zasądzająk zamek Golesz wraz ze wsiami opatowi tynieckiemu. Spór między stronami nie ustał i w 1320 po zajęciu bezprawnie przez Jakuba dobra klasztoru. Władysław Łokietek wydał ponownie wyrok na korzyść opata.

Dokumenty archiwalne mówią także, że na przełomie wieku XVI i XVII w Warzycach istniała szkoła.

Warzyce tak jak niemal całe Podkarpacie nie ominęły napady tatarów, najazd węgierskich wojsk Macieja Korwin, potop szwedzki, najazd Jerzego II Rakoczego. W 1769 r.w miejscowości tej stacjonowały dla obrony przed wojskami rosyjskimi Konfederaci barscy. Podczas I Wojny Światowej przebiegały tędy walki austriacko węgierskie. 8 września 1939 r. weszły tu oddziały niemieckie. Resztki oddziałów polskich w lesie warzyckim walczyły jeszcze w grudniu 1939 r.

Od początku okupacji na terenach Warzyc działała silna grupa AK, w domach organizowano spotkania. Pod lasem warzyckim zorganizowano pole zrzutów zaopatrzenia. W Warzycach także istniał punkt redakcji i kolportażu prasy podziemnej ZWZ AK Jasło. Redagowano tu Biuletyn Informacyjny pismo Ku wolności.

Las Warzycki ma swoje ciemne karty w historii stał się miejscem masowych egzekucji

Tablica pamiątkowa umieszczona obok bramy cmentarza wojskowego wspomina, że w latach 1940-1944 miały tu miejsce masowe rozstrzeliwania dokonywane przez hitlerowców. W egzekucjach zginęło łącznie ok. 5 tys. Polaków i Żydów. Wśród ofiar polskich znajdowali się więźniowie z Jasła, oficerowie, wielu partyzantów, oraz dzieci z Zakładu Wychowawczego w Iwoniczu. Rozstrzeliwano także jeńców sowieckich. Pomordowani Żydzi pochodzili w większości z gett we Frysztaku, Jaśle, Korczynie – m.in. 3 lipca 1942 roku Niemcy przeprowadzili w lesie waryckim egzekucję 850 Żydów, a 29 września 1942 roku kolejną grupę przetransportowaną z getta w Jaśle. Wśród zamordowanych znajdował się rabin Chone Halberstam, z przedwojennych Kołaczyc. Zwłoki zamordowanych zostały pogrzebane w 32 zbiorowych mogiłach. Po wojnie w miejscu kaźni powstał cmentarz.

Opracowano na podstawie Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Warzyce, stan z dnia 7 października 2010.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.