Gmina Jasło we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki ogłasza nabór do projektu dofinansowania zakupu zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. 

Gmina Jasło we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje wspólny Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.
W ramach Projektu zaplanowano dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych.
Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w niniejszym Projekcie, w ramach którego planowana jest dostawa i montaż zbiorników na deszczówkę.
📦 Zestaw składa się z poniższych elementów:
✅ dekoracyjny zbiornik naziemny na deszczówkę, wykonany z materiału odpornego na promieniowanie UV, o pojemności 650 l (± 50 l), wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz rozprowadzania zgromadzonej wody dla gospodarstw domowych Mieszkańców, tj.:
✅ zestaw przyłączeniowy do rury spustowej,
✅ pompa ogrodowa o mocy min. 600 W, o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 3000 l/h, wraz z wężem ssawnym,
✅ wąż ogrodowy długości 25–30 m, kompatybilnym z pompą i zraszaczem pistoletowym,
✅ zraszacz pistoletowy.
📥 Szacunkowa wartość Zestawu wynosi 2 624,75 zł, w tym wysokość wpłaty Mieszkańca 810,90 zł. Ostateczna wysokość wpłaty Mieszkańca uzależniona będzie od zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu przetargowym cen na montaż Zestawów i może ulec zmianie.
🔴📅 Nabór deklaracji do projektu będzie prowadzony w Urzędzie Gminy Jasło od: 11 stycznia 2023 r. do: 20 stycznia 2023 r.
ℹ️ Szczegółowe informacje, w tym warunki uczestnictwa, określone są w załącznikach tj.:
▶️ Regulaminie uczestnictwa w projekcie;
▶️ Umowie uczestnictwa w projekcie.
📩 Złożenie Deklaracji:
Prawidłowo wypełnioną Deklarację przystąpienia do projektu wraz z podpisanym załącznikiem nr 1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło w terminie od 11.01.2023 r. do 20.01.2023 r. w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa od 7:30 do 16:30, piątek od 7:30 do 14:30.
📝 Wzór Deklaracji przystąpienia do projektu wraz z załącznikiem nr 1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej: https://samorzad.gov.pl/…/nabor-do-projektu—zbiorniki… lub pobrać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Jasło.
ℹ️ Informacje o Projekcie można uzyskać:
▶️ w Urzędzie Gminy Jasło tel. (13) 443 66 57
▶️ w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. (13) 443 70 20
Zdjęcia i tekst za Gmina Jasło
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.