Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia za 2023 rok, odbyło się 24 maja 2024 r. w sali Domu Ludowego. Mariusz Augustynek – prezes Stowarzyszenia przedstawił projekty, w które zaangażowane było Stowarzyszenie w ciągu minionego roku. Jednocześnie zorganizowane zostało Nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Gospodyń Wiejskich, podczas którego podsumowano działania KGW w roku ubiegłym oraz wybrano nową wiceprzewodniczącą koła, którą została Dominika Wilk. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.