Zebranie wiejskie sołectwa Warzyce odbędzie się w dniu 20 września (czwartek) 2018 r. o godz. 18.00 w sali Domu Ludowego w Warzycach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Sprawozdanie z wykonania zadań w 2018 r.

3. Zmiany zadania ujętego w Funduszu Sołeckim na 2018 r.

4. Zgłaszanie wniosków do budżetu na 2019 r.

5. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie zebrania.

Sołtys Wsi Warzyce

Aleksandra Błasik

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.