zebranie_2015_26 maja 2015 r.  w Domu Ludowym w Warzycach zorganizowane zostało zebranie wiejskie podczas którego Sołtys Aleksandra Błasik razem z Wójtem Stanisławem Pankiewiczem przedstawili informacje odnośnie zadań zrealizowanych w 2014 r.  oraz planów na rok bieżący.

W planach na ten rok przewidziano dużo więcej pieniędzy na żwirowanie dróg. Wyżwirowane mają być również alejki na starej części cmentarza. W budżecie mają pojawić się również środki na przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy (poszerzenie) dróg: od “starej rzeszowskiej” do Kościoła oraz “Zapłocia” na całej długości. Przygotowana dokumentacja pozwoli na dokładne oszacowanie kosztów prac oraz ewentualne ubieganie się  przez Gminę o dofinansowanie na te zadania.

Podczas zebrania wybrana została również nowa Rada Sołecka.  Spośród 12 kandydatów wybrano 9 nowych członków:

Niemiec Bogusław
Owsiak Edward
Owsiak Krzysztof
Owsiak Maria
Polańska Maria
Rygliszyn Bogusława
Szeląg Antoni
Wieczorek Grzegorz
Wójtowicz Marian


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.