W rozwinięciu treść ogłoszenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle dotycząca zmiany terminu wywozu odpadów komunalnych z wsi Warzyce.

Niniejszym informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 r. wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło realizowany będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Jaśle wg zasad określonych w „Umowach na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych” zawartych z właścicielami nieruchomości. Ponadto informujemy, że:

  1. Odpady winny być wystawiane w miejscu dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych i ustawione w sposób, który nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

  2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla sołectwa Warzyce przedstawia się następująco:
    4 i 18 stycznia 2011r; 1 i 15 lutego 2011 r. 1 i 15 marca 2011 r.

  3. W miesiącu styczniu i lutym wywóz odpadów segregowanych wykonywany będzie w tym samym terminie co wywóz odpadów niesegregowanych. Od 1 marca 2011 r. będą ustalone nowe terminy odbioru odpadów segregowanych.

  4. Uwagi i propozycje dotyczące wywozu odpadów, które będą mogły być uwzględnione w harmonogramach na pozostały okres roku 2011 można składać do Pani Iwony Bazan (pok. nr 309) i na nr tel. (13) 443 66 65 lub faxem na nr tel. (13) 443 66 55.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.