powiatowydzienmatki_60Dziękuję Ci Mamo
Za wszystko i raz jeszcze za to samo
Ty byłaś i jesteś mym życiem
Tyś moim istnieniem i byciem

                                   (Dziękuję Ci Mamo, Jan Wróbel)

III Powiatowy Dzień Matki odbył się 24 maja b.r.  w Domu Ludowym w Warzycach. Organizatorami tegorocznej uroczystości  byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Klub Twórców Ludowych “Michalina”, Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle, Radna oraz Sołtys Wsi Warzyce.

Podczas uroczystości rozwiązany został III Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny zatytułowany “Dzień Matki w powiecie jasielskim. Wspomnienia literacko-plastyczne kobiet wiejskich”. Jest to coroczny konkurs, który z edycji na edycję przyciąga coraz większą rzeszę uczestników. W tym roku na konkurs wpłynęło 31 prac w tym 18 utworów literackich oraz 13 prac plastycznych.

W kategorii poezja zwyciężył Jan Wróbel – z gminy Jasło (Warzyce)

W kategorii proza – Józefa Trznadel – gmina Brzyska

W kategorii rękodzieło artystyczne – Jadwiga Słowik – gmina Skołyszyn

       Dziękuję Ci Mamo

Mamo – tyle jeszcze mam
Do Ciebie pytań
Tyle niejasności
Już nie zapytam

Dziękuję Ci mamo
Za wszystko i raz jeszcze za to samo
Ty byłaś i jesteś mym życiem
Tyś moim istnieniem i byciem

Byłaś mi zawsze mą mocą
Ja dla Ciebie miłością i trudem
Ty byłaś mym dniem i nocą
Z radą i z pomocą

I choćby brzmiały
Najpiękniejsze peany
Nie zagłuszą – tęsknoty
Nie zagoją rany

Wiem, że gwiazdka Twoja
Gdzieś do mnie błyska
A tu – cisza
Aż za serce ściska

                             Jan Wróbel

Wyróżnienia otrzymali także:

Maria Buczyńska, Barbara Rodak, Zofia Macek, Krystyna Pilch, Monika Kocik (Warzyce), Agnieszka Bal, Danuta Setlak, Barbara Filar, Alicja Antonik, Janina Wokurka, Teresa Macek, Danuta Trzeciak (Warzyce).

Wszystkim laureatom i wyróżnionym podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza.

Podczas “Powiatowego Dnia Matki” Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach Stanisława Ablewicz została odznaczona honorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznaczenie wręczył Adam Kmiecik – Starosta Powiatu Jasielskiego, podkreślając w swoim krótkim wystąpieniu szereg zasług Pani Dyrektor dla kultury i dziedzictwa kulturowego w naszym regionie.

Uroczystość uświetnił koncert poetycki w wykonaniu Daniela Korczykowskiego i Karoliny Korczykowskiej z Żółkowa. Daniel wykonał utwory: „Ocalić od zapomnienia” Marka Grechuty, „Tears in Haven” Erica Claptona, z Karoliną zaśpiewali „La trompette” oraz „Tobie mamo”, Karolina zaprezentowała „Babę zesłał Bóg” i „Chcę tu zostać”. Jeśli chodzi o wiersze to: Ostatni uśmiech, Nostalgia, Oczy oraz Matka. Wszystkie utwory poetyckie były ewokowane muzyką i pochodziły tomiku “Sentymentalna fantasmagoria”. Krótki koncert Pauliny Pawluś z Warzyc, dwóch utworów: „Dla mamy” Kai Paschalskiej oraz “Dłoń” Natalii Kukulskiej rozbudziły tak silne emocje, że w niejednym oku pojawiła się łza. Po swoim występie dostała długie owacje na stojąco.

Szczególną okazję jaką był bez wątpienia tegoroczny “Powiatowy Dzień Matki” organizatorzy wykorzystali by wręczyć podziękowania za dotychczasową współpracę osobom, które aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym i pomagają przy organizacji tego typu uroczystości.

Wśród gości znaleźli się m.in. Senator Alicja Zając, Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Kmiecik, członek Zarządu Powiatu w Jaśle Henryk Motkowicz oraz radny Rady Powiatu w Jaśle Tadeusz Gorgosz.

Bardzo serdecznie podziękowania należą się Paniom z Warzyc: Marii Polańskiej, Bożenie Gorczyca, Krystynie Kołodziej, Bogusławie Rygliszyn, Wandzie Jaworskiej oraz Marii Szczepanik a także Pani Dyrektor i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej za pomoc Marii Owsiak oraz Aleksandrze Błasik w zorganizowaniu imprezy i poczęstunku dla przeszło 170 osób zgromadzonych w sali Domu Ludowego. Piotrowi Przystaszowi za przygotowanie sali oraz jej dekorację.

Wielkie podziękowania składa się również Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Brzyskiemu za odprawienie Mszy świętej oraz Księdzu Tadeuszowi Sabikowi za pomoc w udzielaniu Komunii Świętej.

Filia GBP w Warzycach


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.