Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Borysa LISTA NR 4

Andrzej Borys – lat 60, wykształcenie wyższe: mgr inż. mechanik. Obecnie emerytowany nauczyciel. W latach 1991-1996 dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie. W 2003 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Czwartą kadencję wypełnia obowiązki radnego Sołectwa Warzyce. Od sześciu lat ławnik Sądu Okręgowego w Krośnie.

Interesuję się problematyką społeczno – ekonomiczną, w szczególności zadaniami i funkcjonowaniem samorządów terytorialnych.

Mój program na lata 2013-2014:

  1. Koordynowanie prac związanych z modernizacją Cmentarza Komunalnego – doprowadzenie energii elektrycznej, dostosowanie Kaplicy Cmentarnej do wymogów UE, konserwacja zieleni, alejek, parkingów.
  2. koordynowanie prac związanych z ociepleniem, odwodnieniem, elewacją i unowocześnienie Domu Ludowego w Warzycach.
  3. poprawa dróg dojazdowych do posesji domowych.
  4. Prace projektowe i wykonawcze chodnika od drogi “rzeszowskiej” w kierunku Kościoła.
  5. Praca w strukturze Rady Gminy Jasło na rzecz rozwoju całej Gminy Jasło

Program długookresowy:

  1. Poprawa szczelności sieci kanalizacyjnej. Uniezależnienie się od oczyszczalni ścieków w Jaśle.
  2. Podjęcie rozwiązania problemu zaopatrzenia Warzyc w wodę pitną o właściwej jakości.

Andrzej Borys

(Kandydaci, którzy chcą umieścić swój program wyborczy na stronie warzyce.eu proszeni są o kontakt z Redakcją drogą mailową: redakcja@warzyce.eu )

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.