Działając w trybie par.3 Uchwały nr XLII/294/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24 lipca 2013 r. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3115)

Wójt Gminy Jasło
podaje do publicznej wiadomości

 1. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, dla spółek wodnych działających i wykonujących zadania na terenie Gminy Jasło, przewidziano w budżecie Gminy Jasło na rok 2016 kwotę 300 000zł.
2. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji: do 31 maja 2016 r.
3. Wnioski, wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale Rady Gminy Jasło, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.