W ubiegłą sobotę zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami miało miejsce spotkanie wyborcze kandydata na wójta Stanisława Pankiewicza oraz kandydatów do rad gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Na spotkaniu oprócz przedstawienia kandydatów i ich programu wyborczego padło kilka ważnych zapowiedzi odnośnie przyszłej kadencji.

Na spotkaniu oprócz Stanisława Pankiewicza przybyli również:
Gorgosz Tadeusz – kandydat do rady powiatu
Misiołek Marta – kandydatka do rady powiatu
Błasik Marek – kandydat do rady powiatu
Skowron Marian – kandydat do rady powiatu
Potyrała Kazimierz – kandydat do rady powiatu
Sanokowski Kazimierz – kandydat do rady powiatu
Motkowicz Henryk – kandydat do rady powiatu
Maria Owsiak – radna wsi Warzyce
Tadeusz Dubiel – radny wsi Warzyce
Na spotkaniu pojawił się również kandydat do sejmiku wojewódzkiego Bogdan Rzońca.

W podsumowaniu obecny Wójt przedstawił osiągnięcia Gminy Jasło za jego kadencji. Największym było pozyskanie bardzo dużych środków na kanalizację. Ponad 90% wskaźnik skanalizowania gminy plasuje ją w czołówce gmin w naszym województwie. Jako zasługę wskazał również rozwój szkolnictwa a przede wszystkim pozyskiwanie środków unijnych na rozwijanie placówek oświatowych. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła także finalizacja budowy nowej drogi na Rzeszów.

Wśród poruszonych planów i zapowiedzi na pierwszym miejscu postawił wzrost bezpieczeństwa, a więc przede wszystkim nowe drogi i chodniki. Właśnie w Warzycach ma ruszyć już w przyszłym roku praca przy remoncie starej drogi na Rzeszów, a na odcinku: od drogi krajowej nr 28, aż do kościoła ma powstać z jednej strony chodnik. Drugą ważną zapowiedzią, choć już mniej optymistyczną są zmiany w gospodarce odpadami. Wywozem odpadami ma się zająć Gminny Zakład Komunalny, jednak to nie wszystko, ma bowiem zostać wprowadzony system segregacji odpadów. Ceny wywozu odpadów segregowanych mają pozostać na obecnym poziomie, zaś śmieci niesegregowane będą zdecydowanie droższe. Ma to przyczynić się do obniżenia kosztu wywozów śmieci, według danych podanych przez Wójta obecnie gmina dopłaca do wywozu odpadów i nie spełnia w tym zakresie norm.

Podczas spotkania miało również miejsce wręczenie podziękowań dla Warzyckiej Ochotniczej Straży Pożarnej za czynny udział i pełną zaangażowania współpracę oraz pomoc w usuwaniu skutków powodzi w Województwie Podkarpackim – podpisanych przez. Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz Wojewodę Podkarpackiego. Podziękowania przekazała na ręce komendanta OSP Warzyce Jerzego Sanokowskiego radna Maria Owsiak.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.