Głosowanie odbywać się będzie 14 kwietnia 2019 r. (niedziela) w godzinach 8.00 – 17.00 w Szkole Podstawowej w Warzycach.

Każda osoba uprawniona do głosowania dostanie dwie karty. Na karcie do głosowania na Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej znajdować się będą imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym, przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka.

Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca postawi znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata. Mandat Sołtysa otrzyma kandydat, który uzyskał najwięcej ważnych głosów.

Na  karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca postawi nie więcej niż 10 znaków „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów, dowolnie przez siebie wybranych. Za wybranych członków Rady Sołeckiej uznaje się kandydatów, którzy otrzymali najwięcej ważnie oddanych głosów, aż do ustalenia składu Rady Sołeckiej.

 

Źródło:

https://gminajaslo.bip.gov.pl/wybory-w-solectwach-2019/wybory-soltysow-i-rad-soleckich.html


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.