Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Warzycach oraz Zespół Szkół w Warzycach 3 listopada br. byli organizatorami spotkania autorskiego  z  Zofią Macek.

Zofia Macek jest znawcą historii regionu, swoje prace koncentruje nie tylko na monografiach czy biografiach, ale także pisze wiersze i bajki dla dzieci.  Opracowała i wydała: „Dzieje Szkoły Podstawowej w Szebniach”, „Wieś Szebnie”, „Parafia Szebnie” „Zarys Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach”, „OSP w Niepli na tle dziejów wsi” do jej ostatniej publikacji należy „Kapłan Niezłomny” ale na tym nie kończy swej pracy, już planuje i opracowuje swoje kolejne dzieło. Natomiast dla dzieci wydała tomiki wierszy: „W magicznym świecie pszczół” oraz „Wesołe historie z pszczelego ula”.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części, pierwsza zarezerwowana była dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.  Autorka bardzo ciekawie relacjonowała wydarzenia z drugiej wojny światowej z naszej najbliższej okolicy, zwłaszcza z mieszczącego się w Szebniach obozu pracy przymusowej. Młodzież bardzo uważnie słuchała opowieści gościa o heroicznej postawie ks. Józefa Opioły, który uratował życie wielu więźniom. Po prelekcji Zofii Macek nastąpił moment kiedy młodzież mogła zadawać pytania autorce. Ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich młodzi ludzie udowodnili, iż bardzo uważnie słuchali wszystkich wyjaśnień, ponieważ zadawane przez nich pytania były ciekawe i dotyczyły kwestii mało poruszanych podczas wcześniejszych wypowiedzi gościa. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników co znalazło swoje odzwierciedlenie w ilości zadanych pytań, powodując znaczne wydłużenie czasu wykładu.

Druga część spotkania należała do najmłodszej grupy wiekowej mianowicie dla dzieci z klas 1-3 oraz grup przedszkolnych.  Zofia Macek przeczytała zgromadzonym kilka swoich wierszy z tomików: „W magicznym świecie pszczół” oraz „Wesołe historie z pszczelego ula”, a następnie rozpoczęła ożywioną dyskusję z dziećmi na temat pszczół, ich mieszkań oraz wyrobów.

Dyrektor GBP składa serdecznie podziękowania Zofii Macek za wykład oparty na faktach historycznych dotyczących naszego regionu oraz Dyrektorowi ZS Piotrowi Ochwatowi za pomoc w organizacji spotkania.

Ewa Wieczorek, FGBP w Warzycach


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.