12 maja b.r. w miejscowości Warzyce odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka – Gminy Jasło, w których wzięło udział 11 jednostek OSP działających w miejscowościach:
 • Bierówka,
 • Chrząstówka,
 • Gorajowice,
 • Niepla,
 • Osobnica – KSRG,
 • Szebnie,
 • Trzcinica – KSRG,
 • Warzyce – KSRG,
 • Wolica,
 • Zimna Woda,
 • Żółków.

Organizatorem uroczystości był:
•    Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Jasło,
•    Gmina Jasło,
•    Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z siedzibą w Brześciu,
•    OSP Warzyce,
•    Rada Sołecka w Warzycach.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziału uformowanego z: Pocztów Sztandarowych jednostek OSP, strażaków oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP Warzyce, Osobnica i Niepla. Przy dźwiękach muzyki Gminnej Orkiestry Dętej z Osobnicy pododdział oraz zaproszeni gości przemaszerowali ulicami Warzyc do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin odprawił Ksiądz Prałat, Kapelan Gminny Strażaków Wacław Rybka, który podkreślił, jak ważną rolę odgrywają strażacy ochotnicy dla ojczyzny, społeczeństwa oraz kościoła.
Po zakończonej Mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przy Domu Lodowym w Warzycach, gdzie odbyła się dalsza część Gminnych Obchodów Dnia Strażaka.
Dowódca uroczystości druh Jerzy Poszelężny złożył meldunek o rozpoczęciu Gminnych Obchodów Dnia Strażaka Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jaśle druhowi Stanisław Święch. Następnie został odegrany Hymn OSP „Rycerze Floriana” przez Orkiestrę Dętą.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP powitał zaproszonych Gości w osobach:
1. Druh Stanisław Święch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle
2. Druh Adam Rozmus Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle, Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Jasło
3. Druh Kazimierz Janiga – Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Jaśle
4. Ksiądz Prałat Wacław Rybka – Kapelan Gminny Strażaków
5. Ksiądz Mieczysław Piróg – Proboszcz Parafii w Warzycach
6. Druh Leszek Śliwa – Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP wraz z jej członkami.
7. Druh Józef Dziedzic – Przewodniczący Rady Gminy Jasło a zarazem członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Jasło
8. Radni Rady Gminy Jasło
9. Druh Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło a zarazem członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Jasło – współorganizator dzisiejszych uroczystości
10. Druh Henryk Motkowicz – Zastępca Wójta Gminy Jasło, i również członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Jasło
11. Pani Małgorzata Dubiel – Sekretarz Gminy Jasło
12. Pan Janusz Pawlik – Skarbnik Gminy Jasło
13. bryg. Bogdan Ziemba – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle i również członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Jasło
14. mjr Służby Więziennej Mirosław Władyka Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle
15. Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu wraz z Pracownikami
16. Pan Piotr Ochwat – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warzycach
17. Pan Marek Godlewski – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osobnicy
18. Sołtysi miejscowości z terenu Gminy Jasło
19. Mieszkańców Warzyc oraz sąsiednich miejscowości
Prezes Socha szczególnie powitał najmłodszych strażaków z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP: Warzyce,  Osobnica,   Niepla oraz partnerów ze Straży Pożarnej w Samborze na Ukrainie z Komendantem Olkiem Himjakiem na czele, z którymi Gmina jasło nawiązała współpracę.
W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie Odznak „Strażak Wzorowy”, Brązowych Odznak MDP oraz dyplomów okolicznościowych. Ważnym momentem w przebiegu uroczystości było odczytanie wyciągu z uchwały o nadaniu honorowego członkostwa w OSP Warzyce oraz wręczenie dyplomu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Samborze na Ukrainie Olkowi Himjak, którego dokonał Prezes OSP Warzyce druh Jerzy Sanokowski w asyście Wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jasło Józefa Dziedzica.
Z pośród osób zaproszonych głos zabrał Wójt Stanisław Pankiewicz, który podziękował strażakom za ich ofiarność oraz poświęcenie na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Druh Prezes Stanisław Święch również podziękował strażakom za ich obecność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, uroczystościach państwowych oraz kościelnych. Prezes przypomniał jak ważną rolę odegrali strażacy podczas walki o niepodległość Polski, z której dziś od 100 lat możemy się cieszyć. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle wręczył przedstawicielom wszystkich obecnych jednostek OSP z Gminy Jasło okolicznościowe podziękowania. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle bryg. Bogdan Ziemba również dołączył się do składanych podziękowań i podkreślił, iż strażacy z OSP są najważniejszym partnerem zawodowych strażaków, bo bez nas nie byli by w stanie poradzić sobie z e wszystkimi zagrożeniami.
Na koniec głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Jasło Tomasz Socha, który podziękował strażakom, zaproszonym gościom oraz organizatorom uroczystości szczególnie podkreślając pracę Dyrekcji GOK oraz Pań Świetlicowych. Gminne Obchody Dnia Strażaka zakończyły się meldunkiem Dowódcy uroczystości Prezesowi Powiatowemu Związku OSP RO oraz wyprowadzeniem Pocztów Sztandarowych.

ZGZ OSP RP

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.