Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, segregowanych, wielkogabarytowych w 2012 roku z Warzyc

Miesiąc

Wywóz odpadów
komunalnych

Wywóz odpadów segregowanych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Marzec

6 ; 20

19

29

Kwiecień

3 ; 17

23

Maj

8 ; 22

21

Zużyty sprzęt AGD, elektryczny, elektroniczny

Czerwiec

5 ; 19

18

Lipiec

3 ; 17

16

Sierpień

7 ; 21

20

Wrzesień

4 ; 18

17

Październik

2 ; 16

15

31

Listopad

6 ; 20

19

Grudzień

4 ; 18

17

W dzień wywozu wszystkie odpady należy wystawić do godz 7.00

O wszelkich zmianach w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od zakładu, mieszkańcy Warzyc zostaną powiadomieni poprzez Sołtysa oraz ogłoszenia na stronach internetowych Wsi Warzyce, Urzędu Gminy oraz na tablicach informacyjnych.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.