turniej bez wpisowego

I Otwarty Turniej Szachowy

o Puchar Wójta Gminy Jasło

I. Organizator

 – Urząd Gminy Jasło

II. Cele

-Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań

-Popularyzacja szachów w środowisku lokalnym

-Wyłonienie najlepszych szachistów

 

III. Termin i miejsce

-Turniej odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2015 roku w Domu Ludowym w Warzycach

Program zawodów:

12.09.2015r.  godz. 9.15 – 9.45 potwierdzenie udziału w biurze zawodów

godz. 10.00 otwarcie turnieju

godz. 10. 15 – 16.00 rozegranie rund I – V

13.09.2015r. godz. 10.00 – 14.30 rozegranie rund VI – IX

ok. godz. 15.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

IV. Uczestnictwo

-W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni

V. System rozgrywek

-Wszyscy uczestnicy grają w jednej grupie, systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Czas gry 30 minut na zawodnika. W przypadku dużej liczby uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia rozgrywek w dwóch grupach wiekowych.

Istnieje możliwość uzyskania kategorii szachowych.

VI. Wpisowe

Brak opłat

VII. Nagrody

– Puchary – za I –III miejsca w grupie seniorów i juniorów oraz dla najlepszej seniorki i najlepszej juniorki, ponadto dyplomy, nagrody rzeczowe i gadżety

VIII. Sprawy organizacyjne

– Potwierdzenie udziału należy dokonać na adres e-mail: walczak.lucjan@interia.eu  do dnia 9.09.2015 r ,  tel 516 048 420, w Sklepie Myśliwskim EDEX w Warzycach lub na stronie chessarbiter (w dniu zawodów, jeśli będą wolne miejsca).

– Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, rok urodzenia (jeśli ktoś posiada, to należy podać również kategorię szachową).

– Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy i sędzia główny na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.