I N F O R M A C J A
o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od dnia
1 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku (t.j Dz.U.2016 r., poz. 250), Wójt Gminy Jasło informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych ( Uchwała Nr XL/242/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 7 marca 2017 roku ) w wysokości:

  •  7,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki selektywnej
  • 12,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej
Dokonując opłat za odpady komunalne od dnia 1 kwietnia 2017 r., należy uwzględnić wynikającą różnicę w należnej opłacie, biorąc pod uwagę ewentualne zaległości bądź nadpłaty.

Opłaty uiszczamy w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło.

Numer konta: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne

Terminy płatności:
Rata I (styczeń, luty, marzec ) –  do 15 marca
Rata II ( kwiecień, maj, czerwiec ) – do 15 maja
Rata III ( lipiec, sierpień, wrzesień ) – do 15 wrzesień
Rata IV ( październik, listopad, grudzień ) – do 15 listopada

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji (za wyjątkiem zmiany ilości osób lub sposobu gospodarowania odpadami na terenie nieruchomości).
Źródło: Gmina Jasło
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.