Szóste spotkanie integracyjne w ramach zadania „Jedziemy ku Wam z gościńcem” zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach  oraz przedstawicielki KGW z gminy Jasło odbyło się 1 lipca na ziemi przemyskiej.

Na przedstawicielki organizacji pozarządowych czekały gościnne progi Kalwarii Pacławskiej. Miejscowość nieduża w południowo-wschodniej Polsce, tuż przy granicy z Ukrainą. Mała, niepozorna, lecz czarująca. Osadzona na szczycie wzgórza świątynia posiada bogatą historię. To właśnie tu dowiedziałyśmy się, że podczas II wojny światowej obraz Matki Bożej został ukryty w klasztorze w Jaśle, a następnie w Krakowie, gdzie zamurowany został w fundamentach kościoła. Zaraz po wojnie w roku 1945 obraz powrócił do Kalwarii.

Przemyśl to kolejny etap naszych spotkań z kulturą i tradycją. Miasto położone jest na styku trzech krain geograficznych: Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego z Kotliną Sandomierską, w tzw. Bramie Przemyskiej, przez którą od stuleci przebiega szlak handlowy łączący wschodnią i zachodnią Europę.

Gościniec przywieziony z regionu jasielskiego zastał przekazany naszemu rodakowi ks. Waldemarowi Janiga z Trzcinicy, który gościł nas w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu im. św. Sebastiana Józefa Pelczara oraz w Bazylice Archidiecezjalnej.

Następnym etapem wędrówki były przepiękne ogrody Arboretum w Bolestraszycach, które położone w odległości 7 km na północny-wschód od Przemyśla, należą do cennych zabytków przyrody i kultury. W tym niezwykłym miejscu jednoczą się historia i czas współczesny. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski. Arboretum obejmuje także dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl. Wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych ogrodów zamkowych, stanowią malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin. Muzeum przyrodnicze i jego zasoby zachwyciły wszystkich zwiedzających.

Projekt ,,Jedziemy ku Wam z gościńcem” realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, GBP w Jaśle z/s w Szebniach, Kołami Kół Gospodyń Wiejskich gminy Jasło skierowany został do 49 osób – członkiń lokalnych organizacji. Program współfinansowany w ramach małych grantów dla organizacji pozarządowych miał na celu nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń oraz  integrację z organizacjami i instytucjami kultury z gminy Przemyśl.

Dziękujemy za gościnność i miłe przyjęcie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadania.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej

Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.