W dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny z terenu Gminy Jasło należy składaćw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach:
– od 07:30 do 15:30  w poniedziałek, wtorek, czwartek,
– od 07 :30 do 17:00 w środę,
– od 07:30 do 14:00 w piątek.
 • Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje  przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz  rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi  rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 • Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25.  roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą  korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana  jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

 • Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary  54×85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest  spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko  oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności  karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy  zabezpieczające przez jej podrobieniem.

 • Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu  zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach,  które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek,  w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

 • Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?

Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

 • Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

 • Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno  przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i  wysokość zniżek dostępna jest tutaj: http://rodzina.gov.pl/. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

 • Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu  członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że  instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać  dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

 • Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny  bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także  małżonkowie rodziców.

 • Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem  „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w  punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz  może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty  nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 • Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

Źródło: UG Jasło 
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.