30 stycznia 2015 r. w sali Domu Ludowego w Warzycach po raz kolejny z inicjatywy ks. Proboszcza Kazimierza Brzyskiego oraz Wójta Stanisława Pankiewicza zorganizowane zostało tradycyjne spotkanie parafialne. Na zgromadzenie zostały zaproszone zostały osoby, które aktywnie wpisują się w rozwój parafii i lokalnej społeczności. Wśród gości znaleźli się Alicja Zając – Senator RP, dr Grażyna Stojak – Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Lokalni Radni Rady Gminy Jasło, Sołtysi z Warzyc i Bierówki, Rada Sołecka z Warzyc, Warzyckie Koło Kobiet,  Rada Parafialna, Koło Caritas, Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Chór Laurenti.

Pani Alicja Zając – zaakcentowała, że najbardziej ceni powroty w lokalne strony do Powiatu Jasielskiego, Gminy Jasło, Warzyc – gdzie zawsze jest miło goszczona.

Zarówno ks. Proboszcz jak i Wójt zwracali uwagę, że poprzedni rok był szczególny dla parafii, gdyż udało się zakończyć remont kościoła, który trwał kilkanaście lat. Ks. Proboszcz podkreślał również wagę odkrycia jakim niewątpliwie było odnalezienie XV w. gotyckiego obrazu. Kilkukrotnie dziękował Pani Grażynie Stojak, bez której wsparcia byłoby bardzo trudno wyremontować Nasz Kościół.

Uroczystość uświetnił krótki koncert kolęd w wykonaniu Warzyckiego chóru.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.