OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE NA 2019 ROK

 Rada Gminy Jasło ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych w wysokości  (niezależnie od ilości wystawionych worków):

► 15,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej,
► 10,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki selektywnej.

 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami w Kasie Urzędu Gminy Jasło, u sołtysów bądź przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560.

Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło.
Tytułem:   Opłata za odpady komunalne.
 
 TERMINY PŁATNOŚCI►  za styczeń, luty, marzec do 15 marca
►  za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
►  za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
►  za październik, listopad, grudzień do 15 listopada
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, zgon, narodziny dziecka, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.