spotkaniewyb_2014_3Na spotkaniu obecnych było ponad 30 osób. Aktualny Wójt Gminy Jasło podsumował kończącą się kadencję. Zwracając przede wszystkim uwagę na bardzo skuteczne pozyskiwanie przez niego środków pozabudżetowych. Podsumował również zmiany jakie zaszły w Warzycach w ciągu ostatnich 4 lat. Mówiąc o programie wyborczym podkreślił, że zna doskonale realia gminy i nowej perspektywy środków unijnych, tak więc jego obietnice nie są bez pokrycia. Poruszył jako przykład temat wodociągów. Nie da się bowiem pozyskać dużych środków, podobnych jak te, które udało się pozyskać na kanalizację, a koszt budowy takich wodociągów to ponad 40 mln zł, dodatkowo koszt wody, którą trzeba by kupować w Jaśle również byłby bardzo duży. Jako rozwiązanie Stanisław Pankiewicz w przyszłej kadencji proponuje dofinansowanie do 50% kosztów budowy małych lokalnych ujęć wody z budżetu Gminy. Zachęca również mieszkańców do zakładania sąsiedzkich spółek wodnych w celu obniżenia kosztów tego typu inwestycji. W swoim programie Stanisław Pankiewicz kładzie przede wszystkim nacisk na rozwój infrastruktury drogowej, nie tylko dróg ale oświetlenia i chodników. Pozostałe punkty programu to zrównoważony rozwój we wszystkich pozostałych zakresach działalności Gminy.

Po podsumowaniu programu przez Wójta. Oddał on głos Kandydatom na Radnych, startującym z tego samego komitetu: Marii Owsiak i Tomaszowi Witusikowi. Radna Maria Owsiak w kilku zdaniach podziękowała za bardzo dobrą współpracę z obecnym Wójtem, dzięki której udało się zrealizować zamierzenia mijającej kadencji, Pani Sołtys za współorganizację imprez okolicznościowych. Podziękowała także mieszkańcom, którym nie jest obojętna ich miejscowość i gmina.

Głos zabrali również kandydaci na radnych powiatowych Henryk Motkowicz i Jan Lazar, którzy także podkreślali bardzo dobrą współpracę, dzięki której łatwiej o wypracowanie lepszego efektu dla wspólnego dobra gminy i powiatu jasielskiego.

Głos zabrał także kandydat do sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Bosak.

Z zebranych osób na sali, głos zabrał Stanisław Błasik podkreślając ile widzi zasług obecnego wójta w wykonanych pracach na rzecz naszej wioski. Zapraszał wszystkich do aktywnego udziału w wyborach w dniu 16 listopada.

Na zakończenie zabrała głos i podsumowała zebranie Pani Sołtys Aleksandra Błasik.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.