Maj jest szczególnym miesiącem dla strażaków, jest to bowiem miesiąc, w którym obchodzi się Dzień Strażaka oraz Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Dla OSP Warzyce maj 2011 roku był szczególnie ważny. Właśnie wtedy nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu Pożarniczego.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, w kościele w Warzycach, po czym przeniosły się pod remizę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło, Bogdan Rzońca – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Radni Rady Gminy na czele z wice przewodniczącym Józefem Leśniakiem, ks. Kazimierz Brzyski – proboszcz parafii Warzyce, Zarząd Gminny ZOSP RP z prezesem dh. Adamem Rozmusem na czele, st. kpt. Bogdan Ziemba – z-ca Komendanta Powiatowego PSP, st. kpt. Rafał Rutyna – z-ca dowódcy JRG w Jaśle, st. bryg. w st. spocz. Eugeniusz Stukus – były Komendant Wojewódzki PSP w Krośnie, Aleksandra Błasik – sołtys Wsi Warzyce, Piotr Ochwat – dyrektor Zespołu Szkół w Warzycach, Mariusz Kosiba – Urząd Celny w Krośnie. Pod remizą stawili się również druhowie seniorzy oraz okoliczni mieszkańcy.

Nowy samochód dla OSP Warzyce został zakupiony dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Unii Europejskiej. Gmina Jasło razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pozyskała środki właśnie na zakup samochodu dla OSP Warzyce oraz budowę remizy w Trzcinicy.

Początkiem lutego 2010 roku Gmina Jasło przystąpiła do zebrania ofert na średni samochód pożarniczy. 12 maja ubiegłego roku podpisano umowę z firmą „Stolarczyk” z Kielc na przygotowanie samochodu w wersji terenowej. Całość dopięła uchwała Rady Gminy z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 683 730 zł. dla OSP w Warzycach na zakup samochodu.

W przemówieniach zaproszeni goście podkreślali potrzebę funkcjonowania jednostek takich jak Warzycka OSP, szczególnie w obliczu ubiegłorocznych klęsk żywiołowych. Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz podkreślał, że dla Gminy ochrona przeciwpożarowa jest jednym z priorytetów dlatego powstała nowoczesna remiza w Trzcinicy i zakupiono nowy samochód dla Warzyc.

Po przemówieniach ks. proboszcz poświęcił samochód i odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do nowego samochodu strażakom z Warzyc.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości przeniosły się do Sali Domu Ludowego w Warzycach, gdzie czekał już poczęstunek dla strażaków i zaproszonych gości.

W międzyczasie wszystkie samochody OSP Warzyce z włączonymi syrenami odbyły rundę honorową ulicami Warzyc.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.