spotkaniedab1_2Podczas spotkania Wójta Gminy Jasło z mieszkańcami Warzyc, którzy oprotestowali decyzję o usunięciu 400-letniego dębu. 7 stycznia 2015 r. w Domu Ludowym w Warzycach zebrała się grupa ok 50 osób w tym przedstawiciele mediów regionalnych. Wójt wraz z pracownikiem Urzędu Gminy Jasło przedstawił opinię biegłego dendrologa na podstawie, której wskazano, że dąb nie nadaje się już do odratowania i z racji tego, że rośnie w pasie drogowym stanowi zagrożenie. Na podstawie tej opinii Gmina zwróciła się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Jaśle, które wydało decyzję pozwalającą Gminie na ścięcie drzewa. Mieszkańcy powtórzyli, że kategorycznie nie zgadzają się na usunięcie tego drzewa, które według nich już dawno powinno być ogłoszone zabytkiem przyrody. Mieszkańcy zwracali się wstępnie do kilku innych dendrologów, którzy na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdzili, że być może istnieje szansa na zabezpieczenie tego drzewa. Wójt natomiast zwrócił uwagę zebranym na fakt, że to On odpowiada za bezpieczeństwo na tej drodze. Opinia biegłego dendrologa wskazuje, że dąb stanowi zagrożenie, więc jeśli dojdzie tam do wypadku to wójt będzie za to odpowiedzialny w związku z tym musi podjąć odpowiednie kroki.

Po długiej dyskusji z mieszkańcami Wójt zadecydował, że decyzja o wycięciu dębu zostanie jednak wstrzymana w tym czasie zostanie przeprowadzona ponowna opinia dendrologiczna przez dendrologa wskazanego przez mieszkańców i jeśli zabezpieczenie dębu będzie możliwe znajdą się na to środki finansowe. Jednak dla bezpieczeństwa zostanie na ten czas wyłączony z ruchu ten fragment drogi. Mieszkańcy obecni na spotkaniu wyrazili na to zgodę.

O dalszych postępach w tej sprawie będziemy informowali na bieżąco.

Kategorie: Wydarzenia

1 komentarz

warzyce · 08-01-2015 o 12:40

To jest chore ciekawe czy ktoś z obecnych podpisze że w razie nieszcześcia poniesie pełną odpowiedzialność za szkodę, tyle ludzi tędy spaceruje

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.