Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach

przy współpracy z Fundacją Aktywizacja

zaprasza do udziału w projekcie:

,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich”

 • Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

–   wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni

–   miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)

–   status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a
w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)

–   osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne

–   osoby ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością

 • Osoby z otoczenia uczestników projektu (rodzina, opiekunowie prawni)

JAKIE WSPARCIE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY PROJEKTU?

Wsparcie obowiązkowe dla Uczestników/-czek Projektu realizowane w e-Centrum:

 • –  Indywidualny Plan Działań (konsultacje z Mentorem, planowanie ścieżki    kształcenia  w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej)
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 •  Szkolenie podstawowe z obsługi komputera
 •  Seminarium prawne

      Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek Projektu (realizowane poza e-Centrum):

 •  Szkolenia zawodowe wewnętrzne (dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy)
 • Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie dobranego do potrzeb)
 •  Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej (szkolenie dla osób, które chcą założyć swoją firmę lub przystąpić do spółdzielni socjalnej)
 • Warsztaty praktycznej nauki zawodu (wsparcie realizowane przez wykwalifikowanego specjalistę w danym zawodzie i  służy nabyciu nowych bądź rozwinięciu dotychczasowych umiejętności zawodowych)
 •  Pośrednictwo pracy
 •  Praktyki zawodowe
 •    Staż rehabilitacyjny
 • Zatrudnienie wspomagane (wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz we wdrożeniu na stanowisko realizowane przez Trenera Pracy)
 • Wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych kontynuacją lub podjęciem nauki (zwrot kosztów czesnego i pomocy naukowych do 800 zł na osobę)
 •   Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji  społeczno- zawodowej

Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek Projektu:

 • Warsztat  psychologiczno-prawny  dla rodzin i opiekunów
 • Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach aktywizacji  społeczno-zawodowej

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu można uzyskać w Biurze Projektu:

Fundacja Aktywizacja

Ul. Rejtana 10

35-310 Rzeszów

Tel. 511 944 287 lub 511 944 280

Zapisy do projektu prowadzone są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach:

Szebnie 238
38-203 Szebnie
Tel.  (13) 442 83 66

 Do pobrania – Informacja o projekcie

GBP w Szebniach

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.