Wójt Gminy Jasło informuje, iż odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem, który obowiązywał dotychczas.

Do czasu dostarczenia przez firmę REMONDIS KROeko z Krosna worków do selektywnej zbiórki odpadów, odpady będą odbierane w ogólnie dostępnych workach z przeznaczeniem na śmieci.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla Warzyc

Miesiąc

Nie segregowane

Segregowane

lipiec

2 ;  16

15

sierpień

6 ;   20

19

wrzesień

3 ;   17

16

październik

1 ;   15

21

listopad

5 ;  19

18

grudzień

3 ;   17

16

http://www.gminajaslo.pl/download.php?file=ug_organizacja/harmonogram_2013_ii_polrocze.pdf

http://www.gminajaslo.pl/download.php?file=ug_organizacja/zasady_segregacji.pdf

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.