Każdego roku pod koniec września organizowana jest na terenie całej Polski akcja „Sprzątanie Świata”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na ilość śmieci produkowanych przez człowieka i rozrzucanych w najbliższym otoczeniu. Akcja ma również edukować, że jeśli nie zmienimy swojego podejścia do środowiska, wytniemy kolejne drzewo, ostatnią rzekę zatrujemy i zginie ostatnia ryba – odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy.

23. września w Zespole Szkół w Warzycach zorganizowano XXIII akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2016” o zasięgu wojewódzkim. Jej organizatorami byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz Nadleśnictwo Kołaczyce.

Wśród gości znaleźli się: Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Mariusz Trojan, Zastępca Wójta Gminy Jasło Henryk Motkowicz, Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Łukasz Piróg, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce, Ryszard Brocławik, uczniowie, którzy brali udział w konkursie „Drugie życie odpadów” wraz z opiekunami oraz uczniowie Zespołu Szkół w Warzycach.

Zebranych gości przywitał Łukasz Piróg, Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych. Następnie głos zabrał Mariusz Trojan, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, który odczytał list Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla skierowany do uczestników akcji. Na zakończenie części oficjalnej referat na temat „Chronimy środowisko w Gminie Jasło”, wygłosił Henryk Motkowicz.

Po tej części ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody. Uczniowie przygotowali makiety oraz rzeźby przestrzenne z wykorzystaniem surowców odpadowych. Nagrodzone prace można było obejrzeć na specjalnie przygotowanej wystawie.

Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Warzycach zaprezentowali swój program artystyczny, w którym przypomnieli między innymi ważne zasady postępowania człowieka wobec środowiska oraz podali kilka rad, którymi powinniśmy się kierować dokonując codziennych zakupów.

Druga część akcji odbyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce, w której uczestniczyli nasi gimnazjaliści. Po przyjeździe na miejsce wzięli udział w sprzątaniu tras edukacyjno – turystycznych.

Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko oraz konkurs tematyczny dotyczący zasad segregacji odpadów, przeprowadzony przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwa Kołaczyce.  Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

ZS Warzyce

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.