na podstawie §9 ust. 1 oraz §10 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa

zwołuję

zebranie wiejskie sołectwa Warzyce w dniu 24 września 2015 r. (czwartek) o godzinie 18-tej w sali Domu Ludowego w Warzycach

Proponuje się następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Informacja o realizacji zadań w 2015 r.
  3. Propozycja zadań wiejskich do budżetu na 2016 r.
  4. Wytypowanie zadań w ramach funduszu wiejskiego na 2016 r.
  5. Sprawy różne
  6. Zakończenie

Ze względu na ważność istotnych dla sołectwa spraw zapraszam mieszkańców do licznego udziału w zebraniu.

Sołtys wsi Warzyce
Błasik Aleksandra

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.