W dniu 13 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności OSP Warzyce za rok 2015. W czasie zebrania prezes dh Jerzy Sanokowski przedstawił zadania i zamierzenia na rok bieżący. Sprawozdania ze swej działalności przedstawili Zarząd OSP oraz Komisja Rewizyjna. Omówiona została działalność operacyjno – szkoleniowa. Przyjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdania oraz plan pracy na bieżący rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zostało udzielone absolutorium Zarządowi OSP Warzyce. Podczas zebrania dokonano również wyboru nowego zarządu na najbliższe 5 lat.

Treść i zdjęcia ospwarzyce.pl

W skład zarządu weszły następujące osoby:
Sankowski Jerzy – prezes
Błasik Mateusz – v-ce prezes naczelnik
Świszcz Janusz – v-ce prezes
Szeląg Jan – v-ce prezes
Poszeleżny Jerzy – skarbnik
Śliwa Leszek – sekretarz
Błasik Sławomir – gospodarz

Komisja Rewizyjna:
Gajda Wiesław – przewodniczący
Dybaś Edward – członek komisji
Dubiel Antoni – członek komisji

W zebraniu uczestniczyli członkowie czynni i wspierający OSP oraz zaproszeni goście:
-Stanisław Pankiewicz -Wójt Gminy Jasło
– mł. bryg. mgr inż. Bogdan Ziemba – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle
– Adam Rozmus – v-ce prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Jaśle
– Piotr Ochwat – Dyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
– Piotr Wilk – radny Gminy Jasło

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.