Zawiadomienie

na podstawie  § 9 ust. 1 oraz  § 10 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa
zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Warzyce w dniu 27 września 2012 r. (czwartek)
o godz. 18.00  w sali Domu Ludowego w Warzycach.

Proponuje się następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań w 2012 r.
  3. Propozycja zadań wiejskich do budżetu na 2013 r.
  4. Wytypowanie zdań w ramach funduszu wiejskiego na 2013 r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie.

Ze względu na ważność istotnych dla sołectwa spraw zapraszam mieszkańców do licznego udziału w zebraniu.

Sołtys wsi Warzyce
Aleksandra Błasik

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.