Stanisław Pankiewicz

Kandydat do Sejmu RP
Lista nr 5
Pozycja nr 10

Hasło wyborcze:

“Postaw na doświadczenie”

Program wyborczy:

 • Sprzeciwiam się likwidacji ‘janosikowego”, bez którego podkarpackie gminy i miasta nie mogłyby się rozwijać.
 • Będę zabiegał o zmianę zasad przyznawania środków unijnych dla naszego regionu
 • Proponuję stworzenie warunków dla finansowania lokalnych komitetów budowy wodociągów
 • Podejmę starania w kwestii ujęcia w programach centralnych budowy rozwiązań komunikacyjnych dla naszego regionu
 • Proponuję stworzenie zachęcających warunków do tworzenia grup producenckich
 • Chcę stworzenia programu unijnego dla wsparcia spółek melioracyjnych celem uregulowania gospodarki wodnej na terenach wiejskich
 • Proponuję ustalenie ustawowego minimum liczby uczniów w placówkach oświatowych, od którego budżet państwa zapewnia finansowanie
 • Uważam, że korzystnym rozwiązaniem jest łączenie placówek przedszkolnych z klasami nauczania początkowego 1-3
 • Będę zabiegał w sprawie stworzenia skutecznego systemu ostrzegania i minimalizowania skutków powodzi, który dotyczyłby całego dorzecza zlewni
 • Podejmę starania w kwestii wypracowania rozwiązań systemowych dotyczących osób poszkodowanych przez osuwiska.

OSIĄGNIĘCIA:

 • Inwestycja stulecia – skanalizowanie gminy Jasło niemal w 100% w ramach grupowego projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (60 mln zł)
 • Przygotowanie inwestycyjnego projektu instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Jasło (6 mln zł)
 • Wydatny udział w powstaniu w Trzcinicy pierwszego w Polsce skansenu archeologicznego i muzeum – Karpacka Troja
 • Wybudowanie 4 nowych szkół, 5 sal gimnastycznych, 2 obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz utworzenie 2 ośrodków rehabilitacyjnych (14 mln zł)
 • Współudział w realizacji projektu “Winiarskie winnice” – pierwszej i największej inicjatywie wspierającej rozwój winiarstwa we współczesnej Polsce. realizacja projektu dla winiarzy z całego Podkarpacia, w ramach którego przeszkolono 380 osób.


Kategorie: Wydarzenia

1 komentarz

Kazimierz · 27-09-2011 o 21:32

To nasz człowiek. Historia Warzyc takiej sytuacji nie zapisała. Powinniśmy być dumni z tego, że nasz rodak zdobędzie najlepszy wynik w najbliższych wyborach 9 pażdziernika.
Wszyscy, którzy są chętni do pomnożenie tego wyniku, poprzez promowanie Stanisława mogą dzwonić do mnie ( 665561960), a ja dostarczę materiały promocyjne.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.