W dniu 10 maja w Domu ludowym w Warzycach odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Sołeckiej. Uczestniczyli w nim wszyscy przedstawiciele Rady, a ponadto zaproszeni goście w osobach: Stanisław Pankiewicz v-ce Starosta Powiatu, Piotr Wilk i Mariusz Augustynek radni Gminy Jasło oraz Aleksandra Błasik, która na moją prośbę przedstawiła zadania do realizacji na 2019 rok, a także najważniejsze sprawy które zostały zapisane na ostatnim zebraniu wiejskim, a które nie były do tej pory wykonane.
W imieniu wszystkich mieszkańców Rada Sołecka podziękowała pani Aleksandrze Błasik za pełne dwie kadencje wykonywania obowiązków Sołtysa naszej miejscowości. Zwróciliśmy też uwagę, że te obowiązki wykonywała znacznie dłużej, bo jeszcze podczas choroby męża, który był poprzednim sołtysem.
Wręczając jej symboliczny bukiet kwiatów od wszystkich mieszkańców Warzyc, dziękując jej za trud, zaangażowanie. Życzymy dużo zdrowia i szczęścia w życiu. Życzenia i podziękowania Pani Aleksandrze złożył również Starosta Pan Stanisław Pankiewicz.

Sołtys Wsi Warzyce
Edward Owsiak


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.