DSC06818Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają, i z którego  wywodzą się ich bliscy -€“ to cele konkursu historycznego Zachować  w pamięci.

Celem konkursu było również zachęcenie uczniów do poznania losów swojej rodziny, swojej małej ojczyzny m.in. poprzez fotografie, pamiętniki, zapiski, dokumenty historyczne, które pokazują obraz dawnych lat dzięki którym mogli poznać rodzinne korzenie, zagłębić się w swoją własną  historię, a niejednokrotnie ocalić rodzinne pamiątki od zapomnienia czy zniszczenia.

Tegoroczna II edycja konkursu skierowana została do uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Szkół z 4 miejscowości Gminy Jasło. Były to: Zespół Szkół  w Szebniach, Warzycach, Osobnicy i Trzcinicy.

Wzorem ubiegłego roku uczestnicy mogli składać prace w jednej z  dwóch kategorii: Historia mojej rodziny â€“ napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień wzbogacona o pamiątkowe zdjęcia oraz ALBUM  historia mojej rodziny – gdzie należało umieścić stare fotografie, dokumenty oraz pamiątki rodzinne wraz z ich opisami.

Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę wartość historyczną zgromadzonych zbiorów, zaangażowanie ucznia dotyczące opisu przedstawionych źródeł, samodzielność, estetykę wykonania i kreatywność. W przygotowaniu prac konkursowych uczniowie mogli liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli.

Inauguracja konkursu z wręczeniem nagród uczestnikom odbyła się w Zespole Szkół w Trzcinicy 18 czerwca 2013 r. a wprowadzeniem do spotkania była nastrojowa część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej oraz wykład Zofii Macek -€“ historyka i regionalisty.

Jury przyznało następujące nagrody:

  • w kategorii  ALBUM Historia mojej rodziny

I miejsce – Natalia Biernacka – Osobnica,

            II miejsce – Katarzyna Czajka – Trzcinica,

           WYRÓŻNIENIA: Angelika Stój i Julia Klocek- Trzcinica.

  • w kategorii opisowej „Historia mojej rodziny– opowiadanie, esej, wspomnienia

          I miejsce – Martyna Bek – Szebnie,

          II miejsce – Alekandra Hap -€“ Warzyce,

          III miejsce – Karolina Więcek – Osobnica,

          WYRÓŻNIENIE: Monika Zając -€“ Warzyce

Wszystkie prace stanowią ogromną wartość historyczną zarówno dla samych uczestników i ich rodzin, jak i dla pracowników biblioteki, a szczególnie dla zespołu Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

W tym roku także mogliśmy liczyć  na wsparcie Pani Senator Alicji  Zając i Wójta Gminy Jasło Pana Stanisława Pankiewicza, którzy objęli honorowy Patronat nad konkursem.

Serdecznie dziękujemy również  Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy za pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu spotkania.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.