Uroczystości upamiętniające obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyły się 1 września na terenie Jasła i na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach (Lasek). W lesie warzyckim rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył ks. Mieczysław Gniady w koncelebrze ks. Proboszcza Parafii Warzyce Mieczysława Piróga i ks. Stanisława Czenczka.

W uroczystościach udział wzięli: Alicja Zając senator RP, Bogdan Rzońca poseł do Parlamentu Europejskiego, Maria Kurowska członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, starosta jasielski Adam Pawluś, wicestarosta jasielski Stanisław Pankiewicz, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian, wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, radni rady gminy Jasło, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i szkół, harcerze, strażacy, żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i rodziny ofiar.

– „Od wielu lat spotykamy się tutaj na cmentarzu w Warzycach, który jest niemym świadkiem tamtych lat. W latach 1940 – 1944 zginęło w tym miejscu ok. 5 tysięcy osób – Polaków i Żydów, mieszkańców naszego powiatu, ale również powiatów okolicznych. Trudno w kilku słowach opowiedzieć o dramatach, które rozegrały się w tym czasie, o tragediach, które dotknęły tysiące rodzin, o przerwanych życiorysach. Szanowni Państwo, niezależnie od lat, które upłynęły od wojny, winniśmy pamiętać o wszystkich ofiarach tamtych dni” – tymi słowami Wójt Gminy Jasło podkreślił, jak ważna jest pamięć o ludziach i wydarzeniach II Wojny Światowej. Przemówienie okolicznościowe przedstawił starosta jasielski. Odczytano list od wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, przekazujący wyrazy uznania za przybliżanie społeczeństwu historii „Polski walczącej”. Następnie harcmistrz Jacek Smolik z I szczepu „Orląt” im. Janka Bytnara odczytał apel pamięci. Złożono kwiaty pod pomnikiem pomordowanych i zapalono znicze.

Głównym organizatorem obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej była Gmina Jasło i Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle, a współorganizatorami Miasto Jasło i Powiat Jasielski. Oprawę uroczystości uświetnili: Chór Laurenti z Warzyc i Orkiestra Dęta działająca przy GOK w Jaśle.

Źródło: Gmina Jasło


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.