Zebranie wiejskie

W dniu 19 września w Sali Domu Ludowego w Warzycach odbyło się zebranie wiejskie, na które licznie stawili się mieszkańcy, by razem z Wójtem Wojciechem Piękosiem, V-ce Starostą Stanisławem Pankiewiczem, oraz sołtysem i radnymi reprezentującymi naszą wieś, wysłuchać sprawozdania z realizacji działań w roku bieżącym i dyskutować na temat planów na 2024 rok.

(więcej…)